PRÁVNY TÍM

Martin Paskala

Martin Paškala

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

1999 – 14.7.2000

Ministerstvo vnútra, sekcia verejnej správy, oddelenie technicko investičné – radca

1.8.2000 – 31.1.2001

RM-Systém Slovakia, a.s. Bratislava – právnik predstavenstva

1.2.2001 – 31.1.2003

Advokátska kancelária JUDr. Pavol Malich – advokátsky koncipient

od 11.2.2003

Mgr. Martin Paškala, advokát, zapísaný v zozname Slovenskej advokátskej komore pod číslom 1877

Jazyky: anglický, nemecký, ruský

Oliver Dobrotka

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

2012 – 2016

Právnik v súkromnej obchodnej spoločnosti

2016

advokátska kancelária Mgr. Martin Paškala

Jazyky: anglický, nemecký